Đại hội thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Education for All – VAEFA) là một mạng lưới tự nguyện gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia đầu ngành giáo dục Việt Nam cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam (GDCMN) và bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương. Hưởng ứng sáng kiến của Chiến dịch Giáo dục toàn cầu (Global Education Campaign - GCE), năm 2009, một số tổ chức và cá nhân tâm huyết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong mạng lưới GCE trong nước và khu vực đã tích cực vận động thành lập Liên minh vì Giáo dục cho mọi người của Việt Nam - nay đổi tên thành Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA). VAEFA mong muốn tạo điều kiện để các tổ chức xã hội dân sự tăng cường liên kết, tích cực hoạt động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt được mục tiêu GDCMN và xây dựng được một xã hội học tập trong tương lai. 

Đại hội toàn thể GCE lần thứ 5 22-26.02.2015

Tổ chức  Chiến dịch giáo dục toàn cầu (Global Campaign for Education – GCE) là biểu trưng cho phong trào xã hội có tổ chức lớn nhất thế giới, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam là thành viên của mạng lưới này từ năm 2012. Ngày 22-26/2/2015, GCE tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ 5 (The Global Campaign for Education’s Fifth World Assembly)  tại Johannesburg, Nam Phi. Hiệp hội đã cử hai đại diện tham dự Đại  hội này. 

Trong suốt 4 ngày Đại hội toàn thể 22-26/2/2015 và 2 ngày 27-28/2/2015 họp Quỹ giáo dục xã hội dân sự CSEF với sự tham dự của  các đại biểu đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự, các liên minh giáo dục khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ-La tinh, Trung Đông, châu Âu/Bắc Mỹ, các mạng lưới giáo dục khu vực như ASPBAE, ANCEFA và các tổ chức quốc tế (Plan International, Action Aid, UN, UNESCO, GPE). Sự tham dự của hơn 190 đại biểu đến từ các tổ chức đấu tranh cho quyền giáo dục này đến từ 91 quốc gia trên thế giới, đại hội là cơ hội lớn để các đại biểu chia sẻ công việc và kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất vị thế của các tổ chức xã hội dân dự trong công cuộc vận động chính sách cho giáo dục, từ đó cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa các quốc gia và khu vực để cùng nỗ lực tăng hợp tác trong việc cố gắng thực hiện quyền giáo dục cho tất cả mọi người.

Vì sao cần có chính sách cải thiện cơ hội chăm sóc, giáo dục sớm trẻ em từ 0-3 tuổi?

Sáng ngày 12/11/2015, dưới sự tài trợ của dự án Quỹ giáo dục xã hội dân sự (Civil Society Education Fund -CSEF) thuộc tổ chức Đối tác toàn cầu về giáo dục (Global Partnership for Education – GPE), tại Nhà khách Chính phủ số 8 Chu Văn An, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam và Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD – thành viên của hiệp hội, cùng phối hợp tổ chức Diễn đàn Tham vấn và đề xuất chính sách Cải thiện cơ hội chăm sóc, giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 3 tuổi 

Mục tiêu phát triển bền vững số 4

SDG 4 Quality Education / Mục tiêu phát triển bền vững số 4

“Đảm bảo đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người” 

Ngày 25-27/9/2015, Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã diễn ra tại trụ sở chính của LHQ ở New York (Mỹ), với sự tham dự của 193 quốc gia thành viên. 

Vào ngày khai mạc, 25/9/2015, các đại biểu đã chính thức thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu năm 2030 gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thay thế 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được thực hiện từ năm 2000 đến năm 2015:

 

Trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đặc biệt có một mục tiêu bền vững số 4 (SDG4) về chất lượng giáo dục. Việc đưa giáo dục thành một mục tiêu riêng đã chứng tỏ các nhà lãnh đạo trên thế giới đã thực sự nêu cao tầm quan trọng về vai trò của giáo trong phát triển. 

Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Giáo dục học sinh rối loạn phát triển

Hội thảo Giáo dục học sinh rối loạn phát triển lần hai “Nâng cao chất lượng mô hình giáo dục học sinh rối loạn phát triển” đã diễn ra vào ngày 28 – 29/11/2019 tại Khách sạn La Thành, Đội Cấn, Hà Nội do Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với tổ chức Angel’s Haven (Hàn Quốc) và Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật TP Hà Nội (ICC) đồng tổ chức cùng với sự hỗ trợ từ một số các đối tác khác.   

Hiệp hội Vì giáo dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) hỗ trợ kinh phí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho hội thảo.  Thành viên VAEFA bao gồm Trung tâm Hướng nghiệp Tiếp sức trẻ học hòa nhập và Chi hội người Điếc Hà Nội/Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam, những bên hiện đang làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển thần kinh và trẻ điếc có kèm rối loạn phát triển thần kinh đã tham gia trong hội thảo. Các thành viên VAEFA đã có các chia sẻ từ thực tiễn làm việc của mình cũng như đưa ra các câu hỏi liên quan đến các khó khăn thách thức khi trẻ rối loạn phát triển học hòa nhập. Đây cũng là một trong số các nội dung cụ thể mà VAEFA và các  thành viên  của mình giải quyết và vận động chính sách nhằm hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập và chất lượng cho tất cả mọi người. 

http://www.vnies.edu.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-cua-vien/17777/hoi-thao-quoc-te-lan-thu-hai-ve-giao-duc-tre-roi-loan-phat-trien

http://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-mo-hinh-giao-duc-hoc-sinh-roi-loan-phat-trien-100288.html

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm