Giới thiệu chung về Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam

Viết bởi Admin on . Posted in Giới thiệu

 

 

+ Địa chỉ:                   Phòng 2406, tòa N03T3A , Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo,

                                    Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Tel:                          84-4-3773.5303

+ E-mail:                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Website:                 http://vaefa.edu.vn

+ Tên tiếng Anh:      Vietnam Association For Education For All

+ Tên viết tắt tiếng Anh: VAEFA


- Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Năm 2009, một số tổ chức và cá nhân tâm huyết đã hưởng ứng sáng kiến của Chiến dịch Giáo dục toàn cầu (Global Campaign for Education), tích cực vận động thành lập Liên minh vì Giáo dục cho mọi người của Việt Nam - nay đổi tên thành Hiệp hội Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA). VAEFA mong muốn tăng cường liên kết các tổ chức xã hội tại Việt Nam, tích cực hoạt động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo cho mọi người đến năm 2030.

Sau nhiều hội thảo tham vấn, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, ngày 02/08/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2841/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. Từ đó Ban Vận động thành lập Hiệp hội đã chủ động tích cực xúc tiến các thủ tục thành lập với Bộ Nội vụ. Ngày 07 tháng 01 năm 2015, Bộ Nội vụ ra Quyết định  số 07/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. 

Với tầm nhìn “Một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập và chất lượng cho mọi người Việt Nam”, Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam hoạt động nhằm tạo tiếng nói chung của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng tại Việt Nam nhằm vận động, tư vấn, tham vấn các chính sách giáo dục để hỗ trợ và góp phần cùng Chính phủ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo cho mọi người (SDG4). 

Các mục tiêu cụ thể:

  + Mục tiêu 1: Vận động chính phủ và các nhà tài trợ phát triển các chính sách và ngân sách giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu Giáo dục cho Mọi người.

  + Mục tiêu 2:  Theo dõi và thúc đẩy Chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các cam kết về SDG4 và giáo dục cho Mọi người. 

  + Mục tiêu 3:  Đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Các nguyên tắc hoạt động

 + Tự nguyện, tự quản

 + Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

 + Hợp tác và cam kết

 + Tự đảm bảo kinh phí hoạt động

 + Không vì mục đích lợi nhuận

 + Năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo

 

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH:

Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam quan tâm và hoạt động có liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo, tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật.

a) Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau tổ chức các hoạt động có hiệu quả, nhằm hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập và có chất lượng và góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo cho mọi người.

b) Mở rộng và cải thiện việc chăm sóc giáo dục mầm non toàn diện, nhất là cho trẻ bị thiệt thòi;

c) Phổ cập giáo dục cơ bản (tiểu học và trung học cơ sở) với chất lượng tốt;

d) Đáp ứng nhu cầu học tập của thanh niên và người lớn thông qua tiếp cận bình đẳng với các chương trình học tập và kỹ năng sống phù hợp, đặc biệt chú trọng  đến   các nhóm thiệt thòi;

e) Chống mù chữ ở người trưởng thành, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên cho tất cả người lớn;

f) Xoá bỏ mất cân bằng giới ở cấp tiểu học và trung học, tiến tới đạt bình đẳng giới trong giáo dục vào năm 2015 và tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2030;

g) Thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho các nhóm người gặp khó khăn trong xã hội (người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người di cư, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…);

h) Cải thiện mọi mặt chất lượng giáo dục.

Đại diện hội viên, Ban Thường vụ và nhân viên văn phòng VAEFA tại Đại hội Nhiệm kỳ II (1/2021)

 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm