Học từ xa cho học sinh điếc

Ngày  01/09/2021, Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng Zoom với các cơ sở giáo dục trẻ điếc trong mạng lưới VAEFA nhằm thảo luận tìm giải pháp duy trì việc học tập cho học sinh điếc trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch Covid – 19.

Sự kiện ngày Quốc tế Thanh niên 12/8

Ngày 12/8/2021, ASPBAE cùng 6 thành viên của mình là các liên minh giáo dục đến từ các quốc gia trong khu vực, trong đó có Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) đã dồng tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Thanh Niên Quốc Tế với sự tham dự của155 đại biểu thông qua ứng dụng Zoom. 

Giới trẻ Châu Á Thái Bình Dương nói về bức tranh giáo dục trong tương lai cho nhóm bị lề hóa

 
🌷🌸ASPBAE gần đây đã đóng góp vào báo cáo toàn cầu về Tương lai của Giáo dục. Hơn 100 thanh niên từ 6 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương tham gia & đưa ra ý kiến về tương lai của giáo dục đối với thanh niên bị thiệt thòi. Báo cáo khu vực giới thiệu những ý tưởng và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực giáo dục đương đại. Đây là điểm khởi đầu để đưa ra bức tranh về giáo dục tốt hơn trong tương lai - năm 2050. Thanh niên cũng chia sẻ các khuyến nghị và hành động để đạt được mục tiêu này!
 
🌾🌿 Báo cáo vùng sẽ được phát hành vào tháng 8.
 
 
Link truy cập:
https://www.facebook.com/ASPBAE-Adult-Education-and-Lifelong-Learning-in-the-Asia-South-Pacific-597530156983962

Tham vấn sửa đổi điều lệ Chi hội Người Điếc Hà Nội (HAD)

   Ngày 13/4/2021, ông Nguyễn Võ Kỳ Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Người Việt Nam (VAEFA) đã chủ trì cuộc họp tham vấn sửa đổi điều lệ Chi hội Người Điếc Hà Nội (HAD), cuộc họp do HAD tổ chức trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa VAEFA và Hội người điếc Đan Mạch (DDL).

 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm