Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện thông tư liên tịch Số 39/2015/ttlt-blđtbxh-bgd&đt-bnv ngày 19 tháng 10 năm 2015

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 19 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và nhằm thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, các Bộ LĐTBXH, Bộ GD&ĐT, Bộ NV đã ban hành Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT/BLĐTBXH-BGD&ĐT-BNV ngày 15/10/2015 (sau đây gọi tắt là TT39) về Hướng dẫn sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thànhTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm GDNN-GDTX).

Báo cáo nghiên cứu “những thách thức đối với học sinh đồng tính, song tính, chuyển giới (lgbt) ở trường phổ thông”

Nhóm người đồng tính, song tính và chuyển giới tính (LGBT) là một cộng đồng tự nhiên, sống ở mọi quốc gia và các lãnh thổ trên toàn thế giới, với tỷ lệ ước tính khoảng 3% dân số toàn cầu. Từ khi tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố loại bỏ LGBT ra khỏi các căn bệnh thuộc về tâm thần (1990), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên công nhận quyền LGBT và kêu gọi các quốc gia không có hành động kỳ thị, phân biệt đối xử và cần ban hành luật pháp bảo về các quyền cơ bản của cộng đồng LGBT (2011).

Báo cáo khảo sát Thực trạng mù chữ ở xã ẳng nưa, huyện mường ảng, tỉnh điện biên và một số đề xuất, kiến nghị

Khảo sát thực trạng mù chữ ở xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để các cấp liên quan nắm được tình hình mũ chữ ở ở xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; đồng thời làm cơ sở đề xuất các giải pháp thực hiện xóa mù chữ-phát triển cộng đồng cho học viên (HV) người lớn tham gia học tập ở TTHTCĐ.

Xin vui lòng xem thêm dưới file đính kèm.

Báo cáo hoạt động số 2. Nghiên cứu hành động “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên điếc Việt Nam”

Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Người lớn Châu Á - Nam Thái Bình Dương (ASPBAE) hoạt động trong lĩnh vực vận động chính hướng tới nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm thanh niên chịu nhiều thiệt thòi. ASPBAE tin rằng tiếng nói của họ phải được lồng ghép trong các tiến trình thảo luận và đối thoại chính sách của chính phủ để xây dựng chương trình giáo dục trong tương lai.

Báo cáo hoạt động Tham vấn thanh niên về "Tương lai của giáo dục"

Được sự hỗ trợ của Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) với sự tài trợ từ Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Người lớn khu vực Châu Á – Nam Thái Bình Dương (ASPBAE), vào cuối tháng 03 và đầu tháng 4 năm 2021 đã tiến hành ba buổi tham vấn về “Tương lai của giáo dục” tại Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Tiếng nói của thanh thiếu niên chịu thiệt thòi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương góp phần định hình tương lai của Giáo dục”.  

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm