Báo cáo hoạt động VAEFA 2019

BÁO CÁO NĂM 2019

Năm 2019 là năm nối dài của 2018, vì vậy các bên cạnh việc tập trung vào tổng kết hoạt động dự án Qũi Giáo dục Xã hội Dân sự (CSEF) và hoàn thiện báo cáo, kiểm toán cho giai đoạn 2016-2019, VAEFA tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới và vận động chính sách như: Tham gia vào tiến trình tham vấn lập kế hoạch Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với Bộ GD&ĐT, VNIES, UNESCO, UNICEF; Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thường niên các Liên minh GD khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng và nhiều hoạt động khác. Giai đoạn 2019 ghi dấu những minh chứng cụ thể cho thành công của các nỗ lực vận động chính sách của VAEFA thông qua việc Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 và Thông tư 01-2019 của BLĐTBXH đã được ban hành và đã bao gồm các khuyến nghị chính sách mà VAEFA theo đuổi trong thời gian qua.

Attachments:
Download this file (19.10.21_Bao_cao_hoat_dong_VAEFA_2019.pdf)Báo cáo năm 2019

Báo cáo hoạt động và tài chính VAEFA năm 2017

A. Báo cáo hoạt động:

1. Hoạt động phát triển tổ chức:

 • Trong 2017 kết nạp 7 thành viên mới, hoàn tất thủ tục chuẩn bị kết nạp 2 đơn vị, rút hoặc không còn là thành viên: 5 đơn vị.
 • Thành lập 5 ban chuyên đề. Các ban GD người lớn, Phát triển tổ chức đã khởi động hoạt động.
 • Ban Thường vụ, Thường trực, Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ và văn phòng duy trì hoạt động định kỳ và thường xuyên.
 • Nhân sự văn phòng và các ban có một số điều chỉnh.
 • Ban phát triển tổ chức đã liên hệ giới thiệu VAEFA tới nhiều công ty, trung tâm giáo dục.
 • Kiểm toán nội bộ đã tiến hành 4 kỳ kiểm toán, ban kiểm tra tham gia ngẫu nhiên 1 kỳ. Nhà tài trợ đánh giá tốt các báo cáo tài chính, không có yêu cầu điều chỉnh, xuất toán nào trong năm.
 • Xây dưng năng lực cho cán bộ và thành viên: tham gia các tập huấn chủ đề tài chính giáo dục, quản lý dự án, kỹ năng lãnh đạo, vận động chính sách và GD người lớn.
 • Tích cực tham gia các hoạt động tăng cường kết nối với các diễn đàn và tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực (Nhóm đối tác giáo dục ESG, UNESCO, UNICEF, bàn tròn GD mầm non, v.v… và tăng cường hình ảnh VAEFA.
 • Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động kết nối chia sẻ cấp khu vực và Quốc tế: Đăng cai hội nghị các liên minh giáo dục khu vực, khóa học BLDC, tham gia các diễn đàn vận động chính sách của ASPBAE, GCE, CCNGO)
 • Truyền thông: Cập nhật hoạt động tới thành viên qua email. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin qua trang facebook, website.
 • Gây quỹ: Ngoài $3,000 từ dự án Nghe bằng mắt góp trong sự kiện hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục, trong năm văn phòng viết và gửi 4 đề xuất tới 4 nhà tài trợ khác ngoài dự án CSEF nhưng chưa thành công. Các cơ hội tài trợ phù hợp được dịch và chia sẻ thường xuyên tới thành viên.

Ban Thường vụ VAEFA tại Hội nghị các Liên minh giáo dục khu vực lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (10/2017)

Thành viên VAEFA thăm trung tâm Sống Độc Lập Mông Cổ - hoạt động trong khóa tập huấn Kỹ năng lãnh đạo cơ bản (BLDC) của ASPBAE (11/2017)

Thành viên VAEFA tham gia khóa tập huấn Kỹ năng lãnh đạo cơ bản (BLDC) của ASPBAE tại Ulanbaatar – Mông Cổ (11/2017)

2. Hoạt động chương trình: 

2.1. Giáo dục và học tập thanh thiếu niên và người lớn – Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ):

 • Vận động cải thiện năng lực quản lý và vận hành cho các Trung tâm HTCĐ – Dự án CSEF 16-18, CED chủ trì
 • Hội thảo tham vấn Giáo dục người lớn (22/8/2017) – CSEF 16-18, Ban GD Người Lớn chủ trì
 • Tham gia chuyến giao lưu học tập cấp khu vực chủ đề “Hiện thực hóa học tập suốt đời trong hệ thống giáo dục công” tại Bangkok, Thái Lan (27 đến 30/11) – Ban GD Người Lớn: Trung tâm CENEV và Trung tâm CORE

Ban Giáo dục Người lớn VAEFA tham gia chuyến giao lưu học tập về Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời tại Thái Lan (11/2017)

2.2. Giáo dục Mầm non

 • Đề xuất bổ sung chương trình đào tạo cho trẻ từ 0-3 tuổi trong giáo trình cho sinh viên sư phạm mầm non tại trường CĐSPTW –CSEF 2016-2018 IPD chủ trì
 • Nghiên cứu thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em, con của người lao động di cư nội địa – CSEF - CEPEW
 • Tham gia diễn đàn Chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn diện do UNICEF và Bộ LĐTBXH chủ trì – Vận động cải thiện đầu tư cho 1000 ngày đầu đời – IPD, văn phòng VAEFA
 • Tham gia nhóm bàn tròn về GD trẻ thơ (VVOB) – vận động cải thiện nội dung nhà trẻ trong đào tạo GV mẫu giáo – IPD, văn phòng VAEFA

2.3. Bình đẳng và hòa nhập Giáo dục khuyết tật

 • Vận động bổ sung chính sách phù hợp nhằm trao cơ hội học tập cho học sinh rối loạn phổ tự kỷ, tăng động, giảm chú ý, giảm tập trung – CSEF - Trung tâm hướng nghiệptiếp sức trẻ học hòa nhập
 • Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong giám sát thực hiện Luật Giáo dục tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – CSEF - Trung tâm phát triển kỹ năng và tri thức công tác hội
 • Vận động cải thiện bình đẳng và chất lượng thông qua nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) trong dạy và học cho người Điếc – CSEF – HAD
 • Tham gia tham vấn cho dự thảo thông tư hỗ trợ giáo dục hòa nhập của Bộ GD – HAD, Trung tâm học hòa nhập, văn phòng VAEFA

2.4. Tài chính Giáo dục

 • Tham gia hưởng ứng Tuần lễ Dịch vụ công và công bằng thuế tại Việt Nam (19-23/6) – văn phòng VAEFA
 • Tham gia Hội thảo Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân (24/8) do nhóm Minh Bạch Ngân Sách chủ trì - văn phòng VAEFA
 • Tập huấn về Tài chính giáo dục và công bằng thuế cho thành viên rời sang 1/2018 – CSEF văn phòng VAEFA

2.5. Tham gia vận động trong các tiến trình chung

 • Đổi mới giáo dục: Tiếp tục tham gia tiến trình tham vấn: Góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (tháng 5)- Ban thường vụ, văn phòng, thành viên: CED, IPD
 • Đóng góp cho tiến trình xây dựng Bản kế hoạch SDG 4 cấp quốc gia của Bộ GD-ĐT (Tháng 4, 5, 6 năm 2017) – CENEV, CEPEW, Văn phòng
 • Tuần lễ hành động toàn cầu vì giáo dục (tháng 4) – Bà Thanh Hoa -Ban Thường vụ và văn phòng
 • Duy trì tư cách thành viên tại các tổ chức, diễn đàn cấp khu vực và toàn cầu: ASPBAE, GCE, CCNGO. Tham gia hội nghị thường niên lần thứ 2 Khu vực châu Á TBD về giáo dục (APMED), đăng cai chủ trì hội nghị các liên minh giáo dục khu vực 2017, …

B. Báo cáo tài chính:

Dự án CSEF 2017

126,901.77 $

53.72%

Đối ứng từ thành viên tham gia CSEF:

    IPD: $5,752

    CED: $2,892

    NCE: $16,820

    CSWD: $4,311

    COSCA: $14,257

    CEPEW: $6,669

50,701.02 $

46.28%

Ngân sách ngoài CSEF :

Nhóm làm phim Nghe Bằng Mắt

Họp liên minh khu vực của ASPBAE

3,000.00 $

55,618.97 $

TỔNG NGÂN SÁCH

236,221.76 $

100%

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm