Họp chia sẻ kết quả Báo cáo tiêu điểm Giáo dục Người lớn ở Việt Nam và các khuyến nghị phát triển theo khung hành động Marrakech

Vào ngày 11/08/2023 tại Văn phòng Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người (VAEFA) đã diễn ra cuộc họp chia sẻ báo cáo tiêu điểm “Giáo dục người lớn ở Việt Nam và các khuyến nghị phát triển theo Khung Hành Động Marrakech”. Hoạt động này nằm trong sáng kiến cấp khu vực về Giáo dục Người lớn của Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Giáo dục Người lớn khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ASPBAE).

Cuộc họp do Văn phòng Hiệp hội và Ban Giáo dục Người lớn VAEFA phối hợp thực hiện với sự tham gia của Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Chủ tịch, Bà Vương Thị Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Ông Vũ Văn Đức - Trưởng Ban Giáo dục người lớn của VAEFA cùng đại diện một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục người lớn (Trung tâm REACH, Trung tâm CSWD). Đặc biệt cuộc họp có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Hài - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Theo ông Vũ Văn Đức: Báo cáo có cấu trúc hợp lý, lồng ghép được năm lĩnh vực ưu tiên của UNESCO và tình hình thực tế của Việt Nam; đồng thời xác định được các vướng mắc và đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của chuyên gia tư vấn - ông Khấu Hữu Phước (ông Phước đến từ Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của tổ chức Giáo dục các Bộ trưởng các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO CELLL) và sự cộng tác của Văn phòng VAEFA.

Các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận các nội dung trong báo cáo tiêu điểm và dựa trên  kinh nghiệm thực tiễn đóng góp ý kiến tập trung vào các lĩnh vực quản trị, tài chính, hòa nhập và chất lượng của giáo dục người lớn tại Việt Nam. Văn phòng VAEFA trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để hoàn thiện Báo cáo, đồng thời lập kế hoạch truyền thông kết quả của báo cáo. Báo cáo sẽ được xem là một tài liệu tham vấn cho các văn bản pháp luật và chính sách liên quan tới giáo dục người lớn và học tập suốt đời tại Việt Nam trong thời gian tới.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm