Tham gia Hội thảo phân tích các nhân tố đảm bảo

Điều phối viên VAEFA và cán bộ chương trình đã tích cực tham gia Hội thảo phân tích các nhân tố đảm bảo do Nhóm công tác ngành giáo dục (ESG) tổ chức tại Việt Nam, đồng chủ trì bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo và UNICEF Việt Nam với sự hỗ trợ của tổ chức Đối tác Toàn cầu về giáo dục (GPE) vào ngày 28 và 29/6/2023

Việc phân tích các nhân tố đảm bảo nhằm giúp Chính phủ và các đối tác giáo dục cùng phân tích Kế hoạch Chiến lược phát triển giáo dục (EDSP) và:

  1. Xác định các ưu tiên trong quá trình cải cách chính sách và chiến lược trong EDSP
  2. Xác định các nút thắt gây cản trở các cải cách ưu tiên

Các đại biểu tham dự họp đã cùng nhau thảo luận các phiếu hỏi rà soát của 4 nhân tố: Dữ liệu và minh chứng, hoạch định chính sách ngành theo hướng đáp ứng giới, công tác điều phối ngành, và cơ chế tài chính và ngân sách trong nước/ ngân sách phối hợp(?).  Các đại biểu sôi nổi thảo luận về các vướng mắc cũng như đưa ra các đề xuất về giải pháp .  Trong hội thảo, tổ chức Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) cũng đưa ra các hướng dẫn cho đề xuất xin tài trợ tăng cường năng lực hệ thống.

Hòa nhập được xác định là một ưu tiên. Các đối tượng cụ thể được hướng tới bao gồm học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục mầm non cho trẻ dễ bị tổn thương .

Chị Mai – cán bộ chương trình VAEFA là người ghi biên bản cuộc họp ngày 29/06/2023.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm