Hội thảo Quốc tế "Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020"

  • Ngày 14/07/2021, Ban Thường vụ, Ban GD Người lớn, Cán bộ văn phòng Hiệp hội Vì Giáo dục cho Mọi người Việt Nam (VAEFA) đã tham gia vào Hội thảo Quốc tế "Giáo dục Việt Nam 2011-2020: do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) phối hợp với văn phòng UNESCO tổ chức . Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để trao đổi các vấn đề về tiếp cận và công bằng giáo dục, chất lượng giáo dục, giáo dục suốt đời, quản lý nguồn nhân lực và đề xuất những định hướng phát triển trong giai đoạn 2021 -2030.
  • Ông Trần Xuân Nhĩ - Chủ tịch VAEFA trong Ban điều hành phiên họp số 5 “Học tập suốt đời”. VAEFA đã khuyến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành đủ 20% ngân sách cho giáo dục, đặc biệt ưu tiên cho các nhóm bị tổn thương nhất bởi đại dịch Covid -19.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm