Học từ xa cho học sinh điếc

Ngày  01/09/2021, Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng Zoom với các cơ sở giáo dục trẻ điếc trong mạng lưới VAEFA nhằm thảo luận tìm giải pháp duy trì việc học tập cho học sinh điếc trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch Covid – 19.

20 đại biểu bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên người điếc và giáo viên người nghe đến từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Lớp học trẻ điếc C5, Trung tâm Giáo Dục và Hỗ Trợ Người Điếc Miền Trung – CDS, Trung Tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa điếc – Trường Đại học Đồng Nai (Trung tâm Đồng Nai) và văn phòng VAEFA tham gia buổi họp.  

Tại cuộc họp, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã có, các khó khăn, thách thức gặp phải và thảo luận một số định hướng về hợp tác trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn trong thời gian tới nhằm thúc đẩy việc học từ xa cho học sinh điếc. 

Dự giờ và tập huấn xây dựng năng lực dạy học từ xa bao gồm dạy học trực tuyến là những việc cần và có thể làm ngay trong thời gian tới. Việc các cơ sở giáo dục cân nhắc điều chỉnh mục tiêu trước mắt cũng như mục tiêu dài hạn khi học từ xa lưu ý các đặc thù học tập của học sinh điếc, hướng tới đảm bảo hiệu quả học tập được Tiến sỹ Ngôn ngữ học James.C Woodwork – Đồng Giám đốc Trung tâm Đồng Nai đặt ra, và sẽ là vấn đề luôn phải cân nhắc trong thời gian tới khi chuyển đổi sang phương thức học từ xa.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm