Họp góp ý dự thảo lần 2 Thông tư "Ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên"

     Ngày 12/10/2020, Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) đã tổ chức cuộc họp tham vấn nhằm thảo luận kỹ lưỡng các góp ý đã nhận được cho dự thảo lần 2 Thông tư “Ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên”.

          Tham dự có các tổ chức thành viên và đối tác của VAEFA bao gồm: Aide de Action, Trung tâm Hướng nghiệp và Tiếp sức trẻ học hòa nhập, Chi hội người điếc Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD), Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người (IPD), Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Đào tạo Ngôn ngữ ký hiệu và hỗ trợ người Điếc Miền Trung (CDS).  Một số thành viên không tham dự họp nhưng đã gửi ý kiến đóng góp qua email gồm Trung tâm Hỗ trợ giáo dục không chính quy và Phát triển cộng đồng (CENEV), Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ (CEPEW), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI), trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, DDL – CODV và các thành viên Ban thường vụ VAEFA gồm ông Nguyễn Xuân Phương, bà Đỗ Thị Huyền, ông Nguyễn Võ Kỳ Anh.

          Văn phòng VAEFA sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi tới Ban soạn thảo Thông tư – Bộ Giáo dục và Đào tạo

    

         

 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm