Buổi ra mắt trực tuyến Báo cáo 2021 về Các mục tiêu phát triển bền vững

Buổi ra mắt trực tuyến Báo cáo 2021 về Các mục tiêu phát triển bền vững của Mạng lưới của Liên hợp quốc về Giải pháp phát triển bền vững (UN SDSN) đã diễn ra vào ngày 14/6/2021 vừa qua.

Sau đây là phần dịch thông tin truyền thông và các tài liệu liên quan do SDSN chia sẻ:
Khi thế giới bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid - 19, cần phải chú trọng phát triển bền vững. Đã đến lúc tìm kiếm các lộ trình chuyển đổi, sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và sử dụng mục tiêu SDG như một khuôn khổ để "xây dựng hướng tới tốt hơn". Báo cáo Phát triển Bền vững (SDR) hàng năm theo dõi tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và phân tích các vấn đề chính trong phát triển bền vững. Báo cáo được viết bởi nhóm tác giả dẫn đầu là Giáo sư Jeffrey Sachs - Chủ tịch mạng lưới giải pháp phát triển bền vững (SDSN). SDR tổng hợp các chỉ số và dữ liệu để cho phép tất cả 193 Quôc gia xem cách họ thực hiện trên mỗi mục tiêu SDG. Báo cáo do Nhà xuất bản Đại học Cambridge xuất bản, phác thảo các tác động ngắn hạn của Covid - 19 đối với SDG và mô tả cách các SDG có thể lập khung cho các công việc phục hồi. Báo cáo phát triển bền vững năm 2021, bao gồm chỉ số SDG và bảng điều khiển, được phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2021.

Truy cập đường link dưới đây:

- Báo cáo đầy đủ

https://www.sustainabledevelopment.report/


- Buổi ra mắt Báo cáo:

https://www.youtube.com/watch?v=9nN1td20LVE

- Bản trình chiếu tóm tắt báo cáo

https://irp.cdn-website.com/6f2c9f57/files/uploaded/SDSN_Lafortune_SDR2021_Launch%20event.pdf

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm