Nghiên cứu áp dụng Công nghệ trong Giáo dục

I.  UNESCO +  UNICEF Văn phòng Khu vực Đông Á Thái Bình Dương và các Văn phòng Quốc gia (CO) (Campuchia, Thái Lan và Việt Nam) đã thực hiện nghiên cứu vào năm ngoái về Thúc đẩy nền kinh tế xanh toàn diện thông qua trao quyền và sự tham gia của thanh niên ở khu vực sông Mekong mở rộng. Bản khuyến nghị chính sách tổng thể tóm tắt các yếu tố trong nhận thức của thanh niên về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường ở ba quốc gia, sự tham gia của thanh niên vào các thảo luận về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như các khuyến nghị về tăng cường trao quyền và sự tham gia của thanh niên để giải quyết khủng hoảng khí hậu và vì một nền kinh tế xanh hơn. Báo cáo quốc gia tóm tắt đã được dịch sang tiếng Khmer, tiếng Thái và tiếng Việt, để phổ biến và sử dụng thuận tiện hơn.

Xin được chia sẻ:

  1. Tóm tắt chính sách tổng thể: Hành động vì Khí hậu và Kinh tế Xanh với Trẻ em và Thanh niên ở Khu vực Mekong (bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt )
  2. Tóm tắt chính sách tập trung vào thanh niên (Tiếng Anh)
  3. Tóm tắt chính sách cho Việt Nam: Kiến thức Môi trường cho Thanh niên Có thể Giúp Việt Nam Đẩy mạnh Các Hành động Xanh cho Kinh tế, Con người và Môi trường (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Các bạn có thể xem các bản tóm tắt chính sách tại website của chúng tôi, bao gồm bản tóm tắt cho Campuchia và Thái Lan.

Link:       https://www.unicef.org/eap/reports/green-economy-and-youth-greater-mekong-region

II.  Ngoài ra, chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn là trong những tuần qua, Ngân hàng Thế giới và UNICEF đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về áp dụng công nghệ trong giáo dục ở các nước đang phát triển: Đánh giá kinh nghiệm và bài học.

Trong hội thảo trực tuyến, nhà nghiên cứu từ Đại học Virginia đã trình bày báo cáo đánh giá và tổng hợp tất cả các nghiên cứu hiện có về ứng dụng công nghệ trong giáo dục ở các nước đang phát triển với các phương pháp luận đáng tin cậy để xác định hiệu quả của từng cách can thiệp. Các nghiên cứu được phân thành bốn chuyên đề dựa trên từng kiểu can thiệp về ứng dụng công nghệ trong giáo dục được phân tích: (1) Tiếp cận công nghệ, (2) Các can thiệp hành vi có sử dụng công nghệ, (3) Cải tiến hướng dẫn và (4) Tự học . Các chuyên đề cho phép rút ra các bài học chính sách rộng hơn trong mỗi loại hình can thiệp.

Về các phát hiện từ nghiên cứu, xu hướng trong các nghiên cứu hiện có đang hướng tới:

  • Ứng dụng công nghệ trong giáo dục tập trung vào quá trình tự học và cải tiến  hướng dẫn là những hình thức hiệu quả nhất trong việc nâng cao kết quả học tập
  • Can thiệp hành vi có sử dụng công nghệ ít hứa hẹn mang lại hiệu quả lớn nhưng rất hiệu quả về mặt chi phí do chi phí cận biên thấp

Mặc dù mở rộng tiếp cận công nghệ là không đủ để cải thiện việc học, nhưng đây là bước đầu tiên cần thiết đối với một số loại hình can thiệp khác

Thành công chung của các can thiệp có ứng dụng công nghệ trong giáo dục phụ thuộc vào khả năng tùy chỉnh của sản phẩm đối với các ràng buộc chính sách hiện có.

Bản tổng hợp tập trung vào các dẫn chứng từ các nước đang phát triển (tránh được các nghi ngại khi thông tin đến từ các nước phát triển), khiến nó phù hợp hơn với các chương trình của chúng ta.

Hy vọng các bạn sẽ quan tâm tới các link sau:

  1. Blog đưa ra bản tóm tắt báo cáo: Những gì cần làm trong ứng dụng công nghệ trong giáo dục? Trung tâm phát triển toàn cầu.

https://www.cgdev.org/blog/what-works-edtech

  1. Báo cáo đầy đủ: Các can thiệp ứng dụng công nghệ trong giáo dục ở các nước đang phát triển. (file đính kèm bên dưới)  
  2. Chiến lược của Ngân hàng Thế giới về Công nghệ trong Giáo dục: Tưởng tượng lại sự kết nối con người: Công nghệ và Đổi mới trong Giáo dục tại Ngân hàng Thế giới

https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank

(Lê Anh Lan - UNICEF Việt Nam)

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm