Giới thiệu chung về Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam

Viết bởi Admin on . Posted in Giới thiệu

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

Phòng 708, tầng 7, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

Tel: 84-4-3773.5303

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://vaefa.edu.vn

 

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Education for All – VAEFA) là một mạng lưới tự nguyện gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân người Việt Nam cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam (GDCMN) và bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương. 

Quá trình hình thành: 

Năm 2009, một số tổ chức và cá nhân tâm huyết đã hưởng ứng sáng kiến của Chiến dịch Giáo dục toàn cầu (Global Education Campaign), tích cực vận động thành lập Liên minh vì Giáo dục cho mọi người của Việt Nam - nay đổi tên thành Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA). VAEFA mong muốn tạo điều kiện để các tổ chức xã hội dân sự tăng cường liên kết, tích cực hoạt động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt được mục tiêu GDCMN vào năm 2015 và xây dựng được một xã hội học tập trong tương lai.

Sau nhiều hội thảo tham vấn, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, ngày 02/08/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2841/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. Từ đó Ban Vận động thành lập Hiệp hội đã chủ động tích cực xúc tiến các thủ tục thành lập với Bộ Nội vụ. Ngày 07 tháng 01 năm 2015, Bộ Nội vụ ra Nghị quyết số 07/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. 

Với tầm nhìn “Một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập và chất lượng cho mọi người Việt Nam”, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) hoạt động nhằm tạo tiếng nói chung, tiếng nói có trọng lượng của các tổ chức xã hội dân sự nhằm vận động chính sách giáo dục, hỗ trợ và góp phần cùng chính phủ đạt được mục tiêu Giáo dục cho mọi người Việt nam. 

Các mục tiêu cụ thể:

 • Mục tiêu 1: Vận động chính phủ và các nhà tài trợ phát triển các chính sách và ngân sách giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu Giáo dục cho Mọi người.
 • Mục tiêu 2:  Theo dõi và thúc đẩy Chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các cam kết về Giáo dục cho Mọi người. 
 • Mục tiêu 3:  Đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Các nguyên tắc hoạt động

 • Tự nguyện, tự quản
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình
 • Hợp tác và cam kết
 • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động
 • Không vì mục đích lợi nhuận
 • Năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo

Thông tin về nguồn tài trợ:

Hiện nay, tổ chức Hợp tác Toàn cầu về Giáo dục (Global Partnership for Education - GPE) là nhà tài trợ chính của Hiệp hội theo cơ cấu quản lý sau: 

Được thành lập vào năm 2002, GPE là một tập hợp các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, khối tư nhân, giáo viên, xã hội dân sự/phi chính phủ của gần 60 nước.

Năm 2008, GPE và các đối tác đã thành lập Quỹ Giáo dục Xã hội dân sự (Civil Society Education Fund –CSEF với mục đích hỗ trợ các nước thành viên đạt được 6 mục tiêu giáo dục cho mọi người,

CSEF được thành lập ở 3 khu vực Châu Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương. Hiện có 45 nước đang nhận tài trợ từ GPE thông qua quỹ CSEF, bao gồm 28 nước ở Châu Phi, 4 nước ở Châu Mỹ La tinh, 13 nước ở Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Quỹ này hoạt động dưới sự điều phối ở quy mô toàn cầu của tổ chức Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (Global Campaign for Education - GCE).

Các Liên minh giáo dục ở từng quốc gia sẽ hoạt động dưới sự điều phối, hỗ trợ kỹ thuật các tổ chức do GPE hợp tác và chỉ định theo cấp vùng. Cụ thể, ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam hoạt động dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và điều phối của Hiệp hội Giáo dục cơ bản và Giáo dục Người lớn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ASPBAE) (dưới sự tài trợ từ GPE).

Về việc quản lý nguồn tài trợ, tổ chức Giáo dục quốc tế (International Education - IE) là đơn vị đầu mối ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận tài trợ từ GPE (thông qua GCE với tư cách là nhà điều phối toàn cầu dự án CSEF) để chuyển về cho liên minh ở từng nước, trong đó có Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. 

CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI ĐẾN NĂM 2030

 Giáo dục cho Mọi người (Education for All – EFA) là một sáng kiến toàn cầu được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị Giáo dục Quốc tế Jomtien (Thái Lan) năm 1990 và được chính phủ 164 nước trong đó có Việt Nam tái khẳng định và cam kết tại Hội nghị Dakar (Senegal) năm 2000, gồm sáu (6) mục tiêu đến năm 2015:

i) Mở rộng và nâng cao chăm sóc giáo dục mầm non, đặc biệt với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương;

ii) Đến 2015, tất cả các trẻ em đều được đến trường và được tiếp cận với nền giáo dục tiểu học chất lượng;

iii) Đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của thanh thiếu niên và người lớn thông qua các chương trình học nghề và kỹ năng sống phù hợp;

iv) Đến năm 2015, đảm bảo tỷ lệ xóa mù chữ ở người lớn đạt 50%, đặc biệt là cho phụ nữ, và đảm bảo cơ hội giáo dục thường xuyên cho người lớn;

v) Đến năm 2015, xóa bỏ mất cân bằng giới trong giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, đạt bình đẳng giới trong giáo dục vào năm 2015, tạo cơ hội cho các em gái tiếp cận đầy đủ cơ hội học tập bình đẳng;

vi) Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đạt được các chỉ số đo lường về chất lượng, đặc biệt là tỷ lệ biết chữ, biết tính toán và các kỹ năng sống cần thiết.

 

Đến năm 2015, sau 15 năm nhìn lại kết quả thực hiện các mục tiêu Giáo dục cho mọi người, các cuộc họp, hội thảo, hội nghị đánh giá về các kết quả đã đạt được đã diễn ra ở các quốc gia, khu vực và toàn cầu. Nhìn chung nhiều quốc gia vẫn chưa đạt được các mục tiêu giáo dục cho mọi người như đã cam kết. Bên cạnh đó việc giám sát các báo cáo kết quả thực hiện ở cấp quốc gia cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bên cạnh đó, các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các mục tiêu giáo dục sau 15 năm cũng được đúc rút và chia sẻ ở cấp khu vực, quốc tế.

Các mục tiêu giáo dục cho mọi người trong 15 năm tiếp theo đã được chính thức thông qua tại Diễn đàn giáo dục toàn cầu 2015 – WEF 2015), bản tuyên bố Incheon của diễn đàn đầy đủ tại đây Tuyên bố Incheon (tiếng Việt) / Incheon Delaration. Tuy nhiên xin tóm tắt các nội dung chính của bản Tuyên bố như sau:  

 • 12 năm giáo dục công lập, miễn phí, giáo dục tiểu học và trung học bình đẳng và chất lượng, trong đó ít nhất 9 năm phổ cập giáo dục bắt buộc. 
 • Ít nhất một năm giáo dục tiền tiểu học miễn phí, bắt buộc và đảm bảo chất lượng; đảm bảo rằng tất cả trẻ em được tiếp cận với chương trình chăm sóc giáo dục phát triển trẻ thơ có chất lượng 
 • Cam kết giải quyết tất cả các hình thức phân biệt đối xử, bất công, bất bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục, tham gia học tập và đánh giá kết quả học tập. 
 • Công nhận tầm quan trọng của bình đẳng giới trong việc đạt được quyền giáo dục, bao gồm cả cam kết hỗ trợ các chính sách, việc lập kế hoạch và cam kết môi trường học tập có nhạy cảm giới 
 • Cam kết chất lượng giáo dục và nâng cao kết quả học tập, bao gồm việc đảm bảo các giáo viên được trao quyền, tuyển dụng phù hợp, được đào tạo tốt, chuyên nghiệp có trình độ, năng động và được hỗ trợ. 
 • Cam kết các cơ hội học tập suốt đời có chất lượng 
 • Các khuyến  nghị về ứng phó thảm họa/ khủng hoảng và đảm bảo môi trường học tập an toàn và được hỗ trợ trong những hoàn cảnh này 
 • Khẳng định trách nhiệm cơ bản để thực hiện các mục tiêu giáo dục này thuộc về các Chính phủ. 
 • Thúc đẩy tuân thủ cam kết chi tiêu ít nhất 4-6% GDP và / hoặc phân bổ ít nhất 15-20% tổng chi tiêu công cho giáo dục

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm