Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Giáo dục học sinh rối loạn phát triển

Hội thảo Giáo dục học sinh rối loạn phát triển lần hai “Nâng cao chất lượng mô hình giáo dục học sinh rối loạn phát triển” đã diễn ra vào ngày 28 – 29/11/2019 tại Khách sạn La Thành, Đội Cấn, Hà Nội do Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với tổ chức Angel’s Haven (Hàn Quốc) và Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật TP Hà Nội (ICC) đồng tổ chức cùng với sự hỗ trợ từ một số các đối tác khác.   

Hiệp hội Vì giáo dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) hỗ trợ kinh phí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho hội thảo.  Thành viên VAEFA bao gồm Trung tâm Hướng nghiệp Tiếp sức trẻ học hòa nhập và Chi hội người Điếc Hà Nội/Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam, những bên hiện đang làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển thần kinh và trẻ điếc có kèm rối loạn phát triển thần kinh đã tham gia trong hội thảo. Các thành viên VAEFA đã có các chia sẻ từ thực tiễn làm việc của mình cũng như đưa ra các câu hỏi liên quan đến các khó khăn thách thức khi trẻ rối loạn phát triển học hòa nhập. Đây cũng là một trong số các nội dung cụ thể mà VAEFA và các  thành viên  của mình giải quyết và vận động chính sách nhằm hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập và chất lượng cho tất cả mọi người. 

http://www.vnies.edu.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-cua-vien/17777/hoi-thao-quoc-te-lan-thu-hai-ve-giao-duc-tre-roi-loan-phat-trien

http://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-mo-hinh-giao-duc-hoc-sinh-roi-loan-phat-trien-100288.html

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

Phòng 1404, tòa N03-T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
Room 1404, N03-T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm