Báo cáo hoạt động VAEFA 2019

BÁO CÁO NĂM 2019

Năm 2019 là năm nối dài của 2018, vì vậy các bên cạnh việc tập trung vào tổng kết hoạt động dự án Qũi Giáo dục Xã hội Dân sự (CSEF) và hoàn thiện báo cáo, kiểm toán cho giai đoạn 2016-2019, VAEFA tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới và vận động chính sách như: Tham gia vào tiến trình tham vấn lập kế hoạch Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với Bộ GD&ĐT, VNIES, UNESCO, UNICEF; Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thường niên các Liên minh GD khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng và nhiều hoạt động khác. Giai đoạn 2019 ghi dấu những minh chứng cụ thể cho thành công của các nỗ lực vận động chính sách của VAEFA thông qua việc Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 và Thông tư 01-2019 của BLĐTBXH đã được ban hành và đã bao gồm các khuyến nghị chính sách mà VAEFA theo đuổi trong thời gian qua.

VAEFA tích cực củng cố, phát triển tổ chức, chuẩn bị thích ứng với các yêu cầu từ cơ quan tài trợ mới (Oxfam Ibis thay thế vai trò của GCE) thông qua chuẩn bị và điều chỉnh Khung chiến lược và hoàn thành đề xuất cho giai đoạn mới 2021-2020. Trong năm, văn phòng VAEFA chủ động thu thập thông tin, gặp gỡ tiếp xúc, xây dựng và gửi các đề xuất tới các nhà trài trợ tiềm năng để đa dạng nguồn tài trợ với kết quả khả quan là năm nguồn tài trợ ngoài CSEF bao gồm: Xây dựng báo cáo tiêu điểm thực hiện SDG4 tại Việt Nam (Spotlight report on SDG4); Triển khai dự án “Tăng cường hiểu biết và quyền về sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc” do Chính phủ Úc tài trợ qua Quĩ hỗ trợ các Cựu sinh viên Úc; tổ chức thành công Hội nghị Thường niên Liên minh vùng Châu Á Thái Bình Dương; tiến hành các khảo sát về Giáo dục người lớn và Giáo dục nghề nghiệp cho nhóm phụ nữ yếu thế.

Các hoạt động chương trình của VAEFA đã góp phần tác động tới các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan truyền thông và công chúng nói chung đúng theo tầm nhìn và sứ mệnh của VAEFA: “Vì nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng và chất lượng cho tất cả mọi người”.

Báo cáo chi tiết xin vui lòng xem dưới file đính kèm

Attachments:
Download this file (19.10.21_Bao_cao_hoat_dong_VAEFA_2019.pdf)Báo cáo năm 2019

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

Phòng 1404, tòa N03-T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
Room 1404, N03-T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm