Tập huấn tài chính giáo dục tại Ninh Bình

Theo các nghiên cứu đánh giá mục tiêu giáo dục cho mọi người (EFA) 2000-2015, mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện EFA nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong giáo dục.  Giáo dục người lớn được đánh giá là mục tiêu bị đình trệ nhất, tỷ lệ người mù chữ và trẻ em thất học còn cao trong khu vực Châu Á TBD, chi tiêu cho giáo dục của các quốc gia có tăng nhưng cam kết bị đình trệ. Bởi vậy, mục tiêu phát triển bền vững SDG4 về giáo dục đến 2030 đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn hướng đến nền giáo dục chất lượng, hòa nhập bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt hướng đến nhóm yếu thế. 

Nhằm cập nhật và tăng cường hiểu biết cho các thành viên Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) về tình hình tài chính giáo dục trên toàn cầu - xu thế mới nhất trong vận động tài chính cho giáo dục và đưa ra các định hướng vận động chính sách về tài chính giáo dục cho VAEFA trong thời gian tới, VAEFA đã tổ chức Tập huấn về tài chính giáo dục vào ngày 18/01/2018 tại Ninh Bình. 

Tham gia chương trình có ông Phạm Đình Cường - Nguyên phó vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính; bà Helen Dabu - Phó điều phối vùng của tổ chức ASPBAE cùng 40 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên của VAEFA.

 
Bức tranh tài chính toàn cầu thời kỳ hậu EFA và khởi đầu SDG4 cũng như bức tranh tài chính giáo dục tại Việt Nam đã dần rõ nét hơn qua phần chia sẻ của các chuyên gia và phần đóng góp thông tin từ các khảo sát, nghiên cứu của đại diện nhóm Minh bạch Ngân sách – bà Dương Thị Việt Anh, đồng thời là giám đốc Trung tâm Hội nhập và Phát triển, một thành viên của VAEFA. 

Phần hoạt động nhóm rất sôi nổi với phiên tranh luận cho những quan điểm khác nhau về sự tham gia của khối tư nhân trong giáo dục.  Phần tranh luận đã giúp các thành viên VAEFA chia sẻ và cùng đánh giá các hiểu biết của mình về vài trò của nhà nước và khối tư nhân trong giáo dục, nắm được những lợi ích và hạn chế từ sự tham gia của khối tư nhân, xác định những nội dung cần được làm rõ hơn trong lĩnh vực này.

Nhóm phản đối sự tham gia của tư nhân trong giáo dục

Nhóm ủng hộ sự tham gia của tư nhân trong giáo dục

Bà Thái Thị Xuân Đào - giám đốc Trung tâm hỗ trợ, phát triển giáo dục người lớn và giáo dục cộng đồng (CAED) và ông Lê Văn Định - giám đốc Trung tâm phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD) đại diện cho 2 phe tranh luận

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Tel: 84-4-3773.5303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm