12 góp ý về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau đây xin gọi tắt là Chương trình GDPT tổng thể), ngày 16/5/2017, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (Vietnam Association For Education For All – VAEFA) đã tổ chức buổi tham vấn nhằm tập hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục cho Chương trình GDPT. Hiệp hội đã cùng các chuyên gia xem xét và tập hợp các kiến nghị gửi tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban soạn thảo Chương trình GDPT tổng thể. Bản tổng hợp gồm mười hai (12) kiến nghị như sau:

1. Bổ sung căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 vào lời nói đầu

2. Bổ sung lộ trình thực hiện

3. Bổ sung phân tích bối cảnh và xu thế làm căn cứ định hướng mục tiêu GDPT

4. Chỉ rõ chuẩn đầu ra mà chương trình hướng tới trong Mục tiêu chương trình

5. Điều chỉnh một số phẩm chất và năng lực học sinh

6. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nên được hiểu là phương pháp “học qua trải nghiệm” thay vì coi là một môn học riêng biệt và trao quyền chủ động bố trí hoạt động này trong từng môn và liên môn cho nhà trường.

7. Bổ sung thời lượng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho người dân tộc thiểu số và người điếc

8. Quá trình hướng nghiệp cần được tiến hành sớm hơn và cân nhắc lại vị trí của lớp 10

9. Làm rõ mục tiêu đánh giá là nhằm khuyến khích, cải thiện học tập, không ngừng nâng cao chất lượng học tập. Cần làm rõ hơn việc kết hợp ba phương pháp đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực để định hướng tổ chức thực hiện

10. Làm rõ bản chất của xã hội hóa giáo dục không chỉ là huy động tài chính nhằm ngăn ngừa lạm thu và xu thế thương mại hóa giáo dục

11. Bổ sung “Cơ chế giám sát và đánh giá theo kết quả đầu ra”

12. Cần cải tiến cách thức lấy ý kiến cho Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Phần giải thích chi tiết cho các kiến nghị xin xem tại đây

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Tel: 84-4-3773.5303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm