Đại hội toàn thể GCE lần thứ 5 22-26.02.2015

Tổ chức  Chiến dịch giáo dục toàn cầu (Global Campaign for Education – GCE) là biểu trưng cho phong trào xã hội có tổ chức lớn nhất thế giới, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam là thành viên của mạng lưới này từ năm 2012. Ngày 22-26/2/2015, GCE tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ 5 (The Global Campaign for Education’s Fifth World Assembly)  tại Johannesburg, Nam Phi. Hiệp hội đã cử hai đại diện tham dự Đại  hội này. 

Trong suốt 4 ngày Đại hội toàn thể 22-26/2/2015 và 2 ngày 27-28/2/2015 họp Quỹ giáo dục xã hội dân sự CSEF với sự tham dự của  các đại biểu đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự, các liên minh giáo dục khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ-La tinh, Trung Đông, châu Âu/Bắc Mỹ, các mạng lưới giáo dục khu vực như ASPBAE, ANCEFA và các tổ chức quốc tế (Plan International, Action Aid, UN, UNESCO, GPE). Sự tham dự của hơn 190 đại biểu đến từ các tổ chức đấu tranh cho quyền giáo dục này đến từ 91 quốc gia trên thế giới, đại hội là cơ hội lớn để các đại biểu chia sẻ công việc và kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất vị thế của các tổ chức xã hội dân dự trong công cuộc vận động chính sách cho giáo dục, từ đó cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa các quốc gia và khu vực để cùng nỗ lực tăng hợp tác trong việc cố gắng thực hiện quyền giáo dục cho tất cả mọi người.

Vì sao cần có chính sách cải thiện cơ hội chăm sóc, giáo dục sớm trẻ em từ 0-3 tuổi?

Sáng ngày 12/11/2015, dưới sự tài trợ của dự án Quỹ giáo dục xã hội dân sự (Civil Society Education Fund -CSEF) thuộc tổ chức Đối tác toàn cầu về giáo dục (Global Partnership for Education – GPE), tại Nhà khách Chính phủ số 8 Chu Văn An, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam và Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD – thành viên của hiệp hội, cùng phối hợp tổ chức Diễn đàn Tham vấn và đề xuất chính sách Cải thiện cơ hội chăm sóc, giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 3 tuổi 

Mục tiêu phát triển bền vững số 4

SDG 4 Quality Education / Mục tiêu phát triển bền vững số 4

“Đảm bảo đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người” 

Ngày 25-27/9/2015, Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã diễn ra tại trụ sở chính của LHQ ở New York (Mỹ), với sự tham dự của 193 quốc gia thành viên. 

Vào ngày khai mạc, 25/9/2015, các đại biểu đã chính thức thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu năm 2030 gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thay thế 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được thực hiện từ năm 2000 đến năm 2015:

 

Trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đặc biệt có một mục tiêu bền vững số 4 (SDG4) về chất lượng giáo dục. Việc đưa giáo dục thành một mục tiêu riêng đã chứng tỏ các nhà lãnh đạo trên thế giới đã thực sự nêu cao tầm quan trọng về vai trò của giáo trong phát triển. 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Tel: 84-4-3773.5303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm