Họp thường niên các Liên minh giáo dục khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nhằm nâng cao năng lực cho các Liên minh giáo dục trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong vận động chính sách để góp phần thực thi và giám sát mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục (SDG4), cuộc Họp thường niên các Liên minh giáo dục khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Hiệp hội Giáo Dục Cơ Bản và Giáo Dục Người Lớn Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương (ASPBAE). Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) giữ vai trò nước chủ nhà đăng cai tổ chức sự kiện này.

12 góp ý về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau đây xin gọi tắt là Chương trình GDPT tổng thể), ngày 16/5/2017, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (Vietnam Association For Education For All – VAEFA) đã tổ chức buổi tham vấn nhằm tập hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục cho Chương trình GDPT. Hiệp hội đã cùng các chuyên gia xem xét và tập hợp các kiến nghị gửi tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban soạn thảo Chương trình GDPT tổng thể. Bản tổng hợp gồm mười hai (12) kiến nghị như sau:

Họp chiến lược hiệp hội 20/08/2015

Ngày 20-8-2015, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo Rà soát chiến lược Hiệp hội và Lập kế hoạch hoạt động dự án Quỹ giáo dục xã hội dân sự (CSEF) giai đoạn III (2016-2018) tại Khách sạn Lake side, 23 Ngọc Khánh, Hà Nội.

Với sự tham gia của hơn 30 đại biểu là đại diện cho các tổ chức thành viên Hiệp hội và Bà Helen Dabu, Phó phụ trách điều phối Quỹ giáo dục xã hội dân sự (CSEF) khu vực châu Á Thái Bình Dương, tổ chức ASPBAE.

Đại hội thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Education for All – VAEFA) là một mạng lưới tự nguyện gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia đầu ngành giáo dục Việt Nam cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam (GDCMN) và bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương. Hưởng ứng sáng kiến của Chiến dịch Giáo dục toàn cầu (Global Education Campaign - GCE), năm 2009, một số tổ chức và cá nhân tâm huyết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong mạng lưới GCE trong nước và khu vực đã tích cực vận động thành lập Liên minh vì Giáo dục cho mọi người của Việt Nam - nay đổi tên thành Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA). VAEFA mong muốn tạo điều kiện để các tổ chức xã hội dân sự tăng cường liên kết, tích cực hoạt động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt được mục tiêu GDCMN và xây dựng được một xã hội học tập trong tương lai. 

Đại hội toàn thể GCE lần thứ 5 22-26.02.2015

Tổ chức  Chiến dịch giáo dục toàn cầu (Global Campaign for Education – GCE) là biểu trưng cho phong trào xã hội có tổ chức lớn nhất thế giới, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam là thành viên của mạng lưới này từ năm 2012. Ngày 22-26/2/2015, GCE tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ 5 (The Global Campaign for Education’s Fifth World Assembly)  tại Johannesburg, Nam Phi. Hiệp hội đã cử hai đại diện tham dự Đại  hội này. 

Trong suốt 4 ngày Đại hội toàn thể 22-26/2/2015 và 2 ngày 27-28/2/2015 họp Quỹ giáo dục xã hội dân sự CSEF với sự tham dự của  các đại biểu đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự, các liên minh giáo dục khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ-La tinh, Trung Đông, châu Âu/Bắc Mỹ, các mạng lưới giáo dục khu vực như ASPBAE, ANCEFA và các tổ chức quốc tế (Plan International, Action Aid, UN, UNESCO, GPE). Sự tham dự của hơn 190 đại biểu đến từ các tổ chức đấu tranh cho quyền giáo dục này đến từ 91 quốc gia trên thế giới, đại hội là cơ hội lớn để các đại biểu chia sẻ công việc và kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất vị thế của các tổ chức xã hội dân dự trong công cuộc vận động chính sách cho giáo dục, từ đó cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa các quốc gia và khu vực để cùng nỗ lực tăng hợp tác trong việc cố gắng thực hiện quyền giáo dục cho tất cả mọi người.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Tel: 84-4-3773.5303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm